MISIUNE

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” Năvodari are misiunea de a asigura șanse egale în educație tutu ror, de a oferi un cadru propice desfășurării unui act educativ de calitate, cu toleranță zero la violență, de a forma elevi activi și creativi, capabili a se integra într-o societate dinamică, de tip european.

VIZIUNE

SERVICII EDUCAȚIONALE DE ÎNALTĂ CALITATE ÎNTR-UN SISTEM DESCHIS, OPERAȚIONAL, PERMANENT SI STIMULATIV PENTRU TOȚI PARTENERII EDUCAȚIONALI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR ARGHEZI” PROMOVEAZĂ:

  • egalitatea șanselor pentru toți participanții
  • deschiderea spre învățare pe tot parcursul vieții
  • unicitatea elevilor
  • calitatea învățării și a ofertei educaționale
  • transpunerea în practică a noi metode de predare
  • internaționalizarea școlii prin parteneriate educaționale europene
  • angrenarea participanților în proiecte extracurriculare europene și naționale