Condiții de înscriere în învățământul primar

CLASA PREGĂTITOARE

AN ȘCOLAR 2021-2022

LOCURI DISPONIBILE – 75

NUMĂR CLASE – 3

PROFESORII ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR CARE VOR PRELUA CLASA PREGĂTITOARE :

 • prof înv. primar DUȚĂ ELENA
 • prof. înv. primar SUȚĂ MARIA
 • prof înv. primar STOICA MIHAELA

CIRCUMSCRIPȚIA ŞCOLARĂ

 • Frunzelor – F1; F2; F3; F4; F5; FC1; FC2;FC3;FC4;FC5;

1 SUD;2 SUD;3 SUD; 4 SUD; 5 SUD; 6 SUD; 7 SUD; 8 SUD; 9 SUD;

10 SUD; 11 SUD; 12 SUD; 13 SUD; 14 SUD; 15SUD; 16 SUD; 17 SUD;

18 SUD; 19 SUD; 20 SUD; 21 SUD; 22 SUD; 23 SUD; 24 SUD; 25 SUD;

Bl. 160 ( INTERVENTII );

 • Ghioceilor – 6 Chimie; 7 Chimie; 59;
 • Pescărușului – CP1; CP2; P5; P6; P7; P8; P9; P10;
 • Rândunelelor – R6; R7; R8; R9; R10
 • Panseluțelor – 64; 66; 67;
 • Crinului – 58, 59, 60, 61, 62, 63;
 • Pinului – case;
 • Muzicii – case;
 • Bradului – case;
 • Grădinilor – case;
 • Nucilor – case;
 • Stejarului – case;
 • Constanței – H7;
 • Midiei– M3;
 • Viilor – case;
 • Mesteacănului – case;
 • Magnoliei – case;
 • Salciei – case;
 • Câmpului – case;
 • Măcesului – case;
 • Mălinului – case;
 • Petrolistilor – G1; G2; G3; G4;
 • Mării – Cămin Consir; Cămin USAS; Cămin Petromidia; Cămin Legmas; Cămin Zahăr; Cămin COMCM;
 • Crizantemelor – Bl.38; 39; 42; 52;
 • Cabanei – C1; C2; C3; C4; C5; C6;
 • ZonaTabăra Năvodari;
 • Depozitul de Lemne.

CALENDARUL ÎNSCRIERII

29 MARTIE – 28 APRILIE 2021

Program înscriere: Luni-Joi -8:00-18:00; Vineri: 8:00-17:00

Înscrierea se va face la secretariatul unității.

MOD DE ÎNSCRIERE: La secretariatul școlii sau online, prin completarea cererii-tip;

ACTE NECESARE

 • Cererea-tip de înscriere; (în situația completării online sau a transmiterii prin e-mail, sau prin poștă, părintele va trimite și declarația-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere)
 • Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării de către CJRAE Constanța în situația în care copiii împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2021, inclusiv;
 • Copii ale actelor de identitate ale părinților;
 • Copie a certificatului de naștere al copilului;
 • Avizul medicului de familie- în care să se menționeze faptul că elevul este ”apt de școală”;
 • Dovada de vaccinări- de la medicul de familie;
 • Alte documente, în funcție de starea civilă a părinților. Părinții divorțați vor depune la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

I. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31.08.2021, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și a metodologiei de înscriere;

 • Înscrierea în clasa pregătitoare nu este condiționată de frecventarea grupei mari în învățământul preșcolar.

II. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să-și înscrie copilul în clasa pregătitoare, dacă nivelul de dezvoltare este corespunzător.

În această situație, dacă au frecventat grădinița și dacă doresc înscrierea în clasa pregătitoare, părinții vor solicita unității de învățământ preșcolar o solicitare de eliberare a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.

 • Părintele va fac solicitarea în scris, prin depunere la unitate sau transmisă prin poștă sau mijloace electronice.
 • La solicitarea părintelui, recomandarea poate fi transmisă și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2021, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea în clasa pregătitoare, precum și ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, vor fi consiliați pentru înscrierea la grădiniță, în grupa mare.

Pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2021, inclusiv, care s-au întors din străinătate sau nu au frecventat grădinița, evaluarea se face de către centrele județene de resurse și asistență educațională (CJRAE Constanța), conform calendarului ( 22 martie- 27 aprilie 2021).

Părinții depun/transmit prin e-mail sau prin poștă, la CJRAE Constanța, cererea-tip în care se solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare al acestuia.

Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Având în vedere numărul preșcolarilor care urmează să fie înscriși în clasa pregătitoare la nivelul orașului Năvodari, nu se impune, la nivelul unității, aplicarea criteriilor de departajare.

Anexa nr. 1 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

 

ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

 

ANEXA nr. 2 la ordinul ME nr. / 2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022