Condiții de înscriere în învățământul primar

CLASA PREGĂTITOARE

AN ȘCOLAR 2022-2023

LOCURI DISPONIBILE – 66

NUMĂR CLASE – 3

PROFESORII ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR CARE VOR PRELUA CLASA PREGĂTITOARE :

 • prof înv. primar DĂSCĂLAȘU MARIANA – grad didactic I
 • prof. înv. primar CAZACU GEORGETA – grad didactic I
 • prof înv. primar HUMINIC CARMEN – grad didactic I

CIRCUMSCRIPȚIA ŞCOLARĂ

 • Frunzelor – F1; F2; F3; F4; F5; FC1; FC2;FC3;FC4;FC5;

1 SUD;2 SUD;3 SUD; 4 SUD; 5 SUD; 6 SUD; 7 SUD; 8 SUD; 9 SUD;

10 SUD; 11 SUD; 12 SUD; 13 SUD; 14 SUD; 15SUD; 16 SUD; 17 SUD;

18 SUD; 19 SUD; 20 SUD; 21 SUD; 22 SUD; 23 SUD; 24 SUD; 25 SUD;

Bl. 160 ( INTERVENTII );

 • Ghioceilor – 6 Chimie; 7 Chimie; 59;
 • Pescărușului – CP1; CP2; P5; P6; P7; P8; P9; P10;
 • Rândunelelor – R6; R7; R8; R9; R10
 • Panseluțelor – 64; 66; 67;
 • Crinului – 58, 59, 60, 61, 62, 63;
 • Pinului – case;
 • Muzicii – case;
 • Bradului – case;
 • Grădinilor – case;
 • Nucilor – case;
 • Stejarului – case;
 • Constanței – H7;
 • Midiei– M3;
 • Viilor – case;
 • Mesteacănului – case;
 • Magnoliei – case;
 • Salciei – case;
 • Câmpului – case;
 • Măcesului – case;
 • Mălinului – case;
 • Petrolistilor – G1; G2; G3; G4;
 • Mării – Cămin Consir; Cămin USAS; Cămin Petromidia; Cămin Legmas; Cămin Zahăr; Cămin COMCM;
 • Crizantemelor – Bl.38; 39; 42; 52;
 • Cabanei – C1; C2; C3; C4; C5; C6;
 • ZonaTabăra Năvodari;
 • Depozitul de Lemne.

CALENDARUL ÎNSCRIERII

Etapa I de înscriere în învățământul primar – completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar (11 aprilie – 10 mai 2022)

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau ia unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor;

Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere și a documentelor necesare în copie simplă; Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

Etapa a II-a de înscriere în învățământul primar (31 mai – 7 iunie 2022)

Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

ACTE NECESARE

 • Cererea-tip de înscriere; (în situația completării online sau a transmiterii prin e-mail, sau prin poștă, părintele va trimite și declarația-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea infonnațiilor completate în cerere)
 • Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării de către CJRAE Constanța în situația în care copiii împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2022, inclusiv;
 • Copii ale actelor de identitate ale părinților;
 • Copie a certificatului de naștere al copilului;
 • Avizul medicului de familie- în care să se menționeze faptul că elevul este ”apt de școală”;
 • Dovada de vaccinări- de la medicul de familie;
 • Alte documente, în funcție de starea civilă a părinților. Părinții divorțați vor depune la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

I. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până Ia data de 31.08.2022, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și a metodologiei de înscriere;

– înscrierea în clasa pregătitoare nu este condiționată de frecventarea grupei mari în învățământul preșcolar.

II. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2022, inclusiv, pot să-și înscrie copilul în clasa pregătitoare, dacă nivelul de dezvoltare este corespunzător.

în această situație, dacă au frecventat gădinița și dacă doresc înscrierea în clasa pregătitoare, părinții vor solicita unității de învățământ preșcolar o solicitare de eliberare a recomandării de încriere în clasa pregătitoare.

Părintele va fac solicitarea în scris, prin depunere la unitate sau transmisă prin poștă sau mijloace electronice.

La solicitarea părintelui, recomandarea poate fi transmisă și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2022, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea în clasa pregătitoare, precum și ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, vor fi consiliați pentru înscrierea la grădiniță, în grupa mare.

Pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2021, inclusiv, care s-au întors din străinătate sau nu au frecventat grădinița, evaluarea se face de către centrele județene de resurse și asistență educațională (C JRAE Constanța), conform calendarului ( 30 martie- 8 aprilie 2022).

Părinții depun/transmit prin e-mail sau prin poștă, la CJRAE Constanța, cererea-tip în care se solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare al acestuia.

Rezultatul evaluării nu poate fi contestat și are caracter confidențial.

Având în vedere numărul preșcolarilor care urmează să fie înscriși în clasa pregătitoare la nivelul orașului Năvodari, nu se impune, la nivelul unității, aplicarea criteriilor de departajare.