Prosperitatea economică a oraşului Năvodari şi  sporul demografic au avut drept urmare şi creşterea populaţiei de vârstă şcolară. În aceste condiţii, şcolile existente (nr. 1 şi nr. 2) s-au dovedit neîncăpătoare. Cum n-au existat mijloace financiare pentru construirea unei noi şcoli, s-a hotărât transformarea unuia din fostele cămine ale Grupului Şcolar de Chimie în local de de şcoală. Astfel, în toamna anului 1987 şi-a început activitatea Şcoala nr. 3, în care au fost cuprinşi elevii din zona de sud a oraşului.

Activitatea instructiv – educativă a celor 1307 elevi (37 clase) a fost asigurată de un număr de 58 de cadre didactice (20 de învăţători şi 38 de profesori).
Profesionalismul şi competenţa conducerii formată din prof. Alexescu Ion – director şi prof. Vasile Lucia – director adjunct au imprimat de la bun început, proaspătului colectiv un climat de muncă bazat pe conştincioziotate şi înaltă moralitate.

Începând cu vara anului şcolar 1997-1998, au fost efectuate modificări esenţiale în unitate: refacerea hidroizolaţiei, înlocuirea uşilor şi a mobilierului în toate sălile de clasă, refacerea instalaţiei termice, sanitare şi electrice, zugrăvirea şcolii, înfiinţarea a două cabinete de informatică, achiziţionarea de material didactic.

Din toamna anului 2007, scoala si-a schimbat denumirea în Şcoala cu cls.I-VIII “Tudor Arghezi”. Începând cu data de 1 septembrie 2012, denumirea este Şcoala Gimnazială “Tudor Arghezi”.