• Școală în care primează obținerea performanțelor școlare de către elevi
  • Cadre didactice foarte bine pregătite profesional
  • Seriozitate și implicare în desfășurarea procesului instructiv-educativ
  • Deschidere către comunicare și tratarea elevilor ca parteneri în educație
  • Activități extrașcolare și extracurriculare numeroase si diversificate
  • Consilierea elevilor din clasa a VIII-a și a părinților acestora în vederea admiterii la licee
  • pregătire suplimentară pentru evaluările naționale și pentru obținerea de rezultate excepținale la concursurile și olimpiadele școlare

PLAN DE ȘCOLARIZARE

An școlar 2024-2025

Învățământ primar – 19 clase

Clasa pregătitoare – 5 clase

Clasa I – 4 clase

Clasa a II-a – 4 clase

Clasa a III-a – 3 clase

Clasa a IV-a – 3 clase

 

Învățământ gimnazial – 12 clase

Clasa a V-a – 2 clase

Clasa a V-a engleză intensiv – 1 clasă

Clasa a VI-a – 3 clase

Clasa a VII-a – 3 clase

Clasa a VIII-a – 3 clase